Onafhankelijk Adviesbureau 

Strixview B.V. is een onafhankelijk adviesbureau met de focus op het renoveren, onderhouden en verduurzamen van vastgoed. Strixview is in 2017 opgericht door Niels Bönker. Als adviseur wil hij zijn bijdrage leveren aan een nieuwe manier van samenwerking (regisserend opdrachtgeverschap) bij het investeren, onderhouden en verduurzamen van vastgoed.

  • Vastgoedsturing – door middel van proces- en assetmanagement op zowel strategisch als operationeel niveau

  • Vooruitstrevend – door onze visie op het verduurzamen van vastgoed en de focus op vastgoedwaarde (Total Cost of Ownership)

  • Kernwaarden – integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en een resultaatgerichte samenwerking

Wie is Niels Bönker?

Mijn naam is Niels Bönker en in 2014 ben ik afgestudeerd aan de bachelor opleiding Bouwmanagement en Vastgoed. Tijdens mijn afstuderen heb ik de focus gelegd op Total Cost of Ownership (TCO) binnen bestaand maatschappelijk vastgoed.  Naast het businessmodel (TCO) wat ik tijdens mijn afstuderen heb ontwikkeld heb ik ook gekeken naar een passende manier van samenwerken. Zodoende ben ik terecht gekomen bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Tijdens mijn afstuderen ben ik met veel marktpartijen in aanraking gekomen en heb ik ook veel casusstudies behandeld. Met als resultaat; een praktijkgerichte businessmodel (TCO-tool) en een goede kijk op het proces van strategie tot en met beheer.

Mijn doel is het uitdragen van mijn visie op gebied van TCO, het verduurzamen van vastgoed en resultaatgericht samenwerken. Door niet alleen te kijken naar de kosten, maar vooral ook naar de waarde van een keuze, een besluit en de samenwerking op gebied van asset- en procesmanagement. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan het verhogen van de waarde van bestaand maatschappelijk vastgoed in Nederland.

Niels Bönker
Niels BönkerAdviseur
Duurzaamheid | TCO | Integrale planvorming | Renovatie en onderhoud | RGS | Procesmanagement | Assetmanagement