Duurzaam transformatieplan 120 woningen de Sterflat te Egmond aan Zee

Opdrachtgever                            : VVE Sterflat
Plaats                                              : Egmond aan Zee
Aantal woningen                         : 120
Jaar                                                  : 2018/2019

Sterflat

De Sterflat in Egmond aan Zee is gebouwd in de zeventiger jaren. Het gebouw dankt zijn naam aan de stervormige plattegrond. Alle appartementen in het gebouw bieden daardoor uitzicht op- of over zee. Afhankelijk van de ligging is er zicht over het dorp, de boulevard, de duinen en het strand.

De VVE van de Sterflat heeft een gedetailleerde onderhoudsbegroting voor de komende jaren. Onderhoud en verbetering van de flat is dan ook nauwkeurig gepland en begroot. In het afgelopen jaar is het thema duurzaamheid toegevoegd aan de MJOB. Strixview heeft hiervoor een transformatieplan en duurzaam PVE (programma van Eisen) opgesteld, waarmee de VVE sturing kan houden op toekomstige onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen (no-regret).

Duurzaam transformatieplan

Samen met de VVE is de strategie bepaald voor het toekomstig uit te voeren onderhoud. Hierbij kunt u denken aan een exploitatietermijn, financiële afwegingen en randvoorwaarden gekoppeld aan de MJOP. Op basis van de strategie, de MJOP en de gegevens van de huidige situatie van het complex is de stip op de horizon bepaald in de vorm van een toekomstscenario. Deze informatie vormt de basis voor de prestatie eisen die bij onderhoud en verbetering leidend zijn bij de technische uitwerking en de realisatie.

Duurzaam PVE (Programma van Eisen)

Op basis van het gekozen scenario hebben wij een Programma van Eisen opgesteld op bouwdeelniveau. Per bouwdeel heeft geleid tot een energieprestatienorm. Het PVE is leidend bij de toekomstige werkzaamheden uit de MJOP en/of prestatie en dagelijks onderhoud aan de flat.

Share this post