Transformatie 444 woningen Muziekbuurt

Opdrachtgever                            : WOONopMAAT
Plaats                                              : Muziekbuurt Heemskerk
Energetische verbetering.        : < 1,2 (A)

Planuitwerking

WOONopMAAT heeft in 2015 besloten om 444 eengezinswoningen te renoveren met een exploitatie termijn van 50 jaar. Voor de planuitwerking heeft Woonopmaat in 2015 een bouwteam geselecteerd, team Muziekbuurt. Strixview heeft als onderdeel van team Muziekbuurt in de voorbereidende fase uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en adviezen en Total Cost of Ownership berekeningen geleverd. De hierin geformuleerde uitgangspunten vormden de basis van de uiteindelijk plan. Belangrijke aspecten binnen de planuitwerking:

  • Werkzaamheden worden in bewoonde staat uitgevoerd;
  • Energetische verbetering > 1,2;
  • Esthetische en conditionele verbetering van het complex;
  • De rol van het team (ketensamenwerking) en de bewoners;
  • 50 jaar door exploiteren van het complex.

Een hele nieuwe schil om de woning

Om aan de functionele eisen van WOONopMAAT te kunnen voldoen is bij dit project gekozen om de schil opnieuw op te bouwen. Zodoende kan er bij dit project weer een levensduur van 50 jaar worden gegarandeerd. De nieuwe gevels hebben geleid tot een zeer positieve energetische en esthetisch (zie foto) upgrading van het complex.

Share this post