Theoretische besparing Tubasingel Rijswijk

Opdrachtgever                            : Hemubo
Plaats                                              : Tubasingel te Rijswijk
Aantal woningen                        : 80 woningen
Jaar                                                 : 2018

Planuitwerking

Strixview heeft in opdracht van Hemubo een onderzoek uitgevoerd naar de theoretische besparing op basis van toekomstige energetische maatregelen. Project Tubasingel bestond uit een project van 80 woningen waar in 2018 energetische maatregelen zijn uitgevoerd door Hemubo. De maatregelen bestonden in hoofdlijnen uit:

  • Tochtdichtheid van de kozijnen realiseren;
  • Vervangen glas voor HR++ glas;
  • Aanbrengen ISPO-gevel met isolatie;
  • Isoleren van plafonds bergingen en garages op BG;
  • Isoleren van het dak;
  • Isoleren van panelen;
  • Isoleren van dak opbouwen. (Onderdeel van schil);
  • CO2 gestuurde MV aanbrengen inclusief de toevoer;
  • Aansluiten van tapwater op de collectieve Cv-installatie;
  • Aanbrengen van pv panelen.

Hemubo heeft Strixview gevraagd een realistische huurverhoging te bepalen op basis van een theoretische besparing. De besparing berekenen wij op basis van een warmtebalans berekening. Binnen deze berekening zetten wij de huidige situatie af tegen de nieuwe situatie op basis van de toekomstige energetische maatregelen.. De berekeningen en uitkomsten toetsen wij met de huidige energierekening en verifiëren wij met een uitgebreid onderzoek van de TU Delft onder 37.375 sociale huurwoningen. Hierdoor hopen wij een zo realistisch mogelijk beeld te vormen van de te verwachte besparing. Op basis van deze besparing kan Elan Wonen de huurverhoging bepalen en op een goede manier onderbouwen naar zijn huurders.

70% akkoord

Deze informatie en de huurverhoging vormen een onderdeel van het redelijk voorstel (het bewonersinformatieboekje). Het redelijk voorstel of bewonersboekje is een onderdeel van het wettelijke 70% akkoord traject bij renovatieprojecten.

Share this post