TCO haalbaarheidsstudie 116 woningen Capelle aan de IJssel

Opdrachtgever                            : Koenders Totaalbouw
Plaats                                              : Capelle aan den IJssel
Doel                                                 : TCO-haalbaarheidsstudie
Jaar                                                 : 2018

Betaalbaarheid van de sociale huurwoningen

De opdracht betrof een project van 116 stuks sociale huurwoningen, waarbij naast de onderstaande duurzaamheidsambities de nadruk kwam te liggen op de betaalbaarheid en de Total Cost of Ownership van de woningen. Door naast de bouwkosten ook te kijken naar de kosten op de lange termijn, de huurinkomsten en mogelijke subsidies kon Strixview cijfermatig inzicht geven in de waarde van de verschillende scenario’s door te sturen op rendement (IRR)

Leefcomfort van de woningen

Voor de uitwerking van de plannen speelde het leefcomfort een hele belangrijke rol. Hierbij kunt u denken aan factoren als:

  • Het binnenklimaat;
  • De verschillende systemen;
  • De isolatiewaardes en bouwfysische details;
  • Woningeigenschappen
  • Gebruikersgedrag.

Gasloos

In dit plan zijn ook de mogelijkheden van gasloos renoveren onderzocht en berekend. In het plan is uitgegaan van het Factory Zero installatiesysteem, als in dak oplossing.

Niet meer dan nu principe (t.b.v. de STEP)

Voor de TCO-berekening hebben wij ons gehouden aan het “niet meer dan nu principe”. Dit houdt in dat de huidige woonlasten van huurders niet hoger mogen worden na de verduurzaming en renovatie.

Bewoonde situaties

De werkzaamheden moesten in bewoonde staat worden uitgevoerd en dus zo veel mogelijk van buitenaf worden uitgevoerd. Om de bewoners te ontlasten van het ongemak was een slimme en snelle manier van werken van groot belang.

Share this post