Het bepalen van de huurverhoging op basis van de toekomstige ingrepen bij project Bernadottelaan e.o te Haarlem

Opdrachtgever                            : Elan Wonen
Plaats                                              : Project Bernadottelaan e.o. te Haarlem
Aantal woningen                         : 201
Jaar                                                  : 2018

Strixview heeft in opdracht van Elan wonen een onderzoek uitgevoerd naar de theoretische besparing op basis van toekomstige energetische maatregelen. Project Bernadottelaan bestond uit een project van 201 woningen waar in 2018 energetische maatregelen zijn uitgevoerd door Hemubo. De maatregelen bestonden in hoofdlijnen uit:

• Tochtdichtheid van de kozijnen realiseren;
• CO2 gestuurde MV aanbrengen inclusief de toevoer;
• isoleren gemetselde borstweringen woningen;
• gevelisolatie kopgevels aanbrengen;
• isoleren bg vloeren van de 9 woningen;
• isoleren van plafonds bergingen en garages op BG;
• aanbrengen van pv panelen 9 per woning (worden aan de woning toegerekend);
• nieuw voordeuren aanbrengen met driepunt-sluiting;
• isoleren van panelen;
• Isoleren van dak opbouwen. (onderdeel van schil)

Elan Wonen heeft Strixview gevraagd een realistische huurverhoging te bepalen op basis van een theoretische besparing. De besparing berekenen wij op basis van een warmteverlies berekening. Binnen deze berekening zetten wij de huidige situatie af tegen de toekomstige situatie op basis van de toekomstige energetische maatregelen. Bij het uitvoeren van deze opdracht heeft Strixview gebruik gemaakt van een no-regret rekentool. De berekeningen en uitkomsten toetsen wij met de huidige energierekening en verifiëren wij met een uitgebreid onderzoek van de TU Delft onder 37.375 sociale huurwoningen. Hierdoor hopen wij een zo realistisch mogelijk beeld te vormen van de te verwachte besparing. Op basis van deze besparing kan Elan Wonen de huurverhoging bepalen en op een goede manier onderbouwen naar zijn huurders. Deze informatie wordt verwerkt in het redelijk voorstel. Het redelijk voorstel of bewonersboekje is een onderdeel van het 70% akkoord traject bij renovaties.

Share this post