Het bepalen van de huurverhoging op basis van de toekomstige ingrepen bij project Bellamystraat e.o. te Haarlem

Opdrachtgever                            : Elan Wonen
Locatie                                            : Project Bellamystraat e.o. te Haarlem
Aantal woningen                         : 50
Jaar                                                  : 2018

Strixview heeft in opdracht van Elan wonen een onderzoek uitgevoerd naar de theoretische besparing op basis van toekomstige energetische maatregelen. Project Bellamystraat bestond uit een project van 50 woningen. De maatregelen bestonden in hoofdlijnen uit:

• Het isoleren van de gevels;
• Het isoleren van de daken;
• Het isoleren van de kruipruimtes;
• Het toepassen van een MV-installatie;
• Het vervangen van de CV-ketels.

Elan Wonen heeft Strixview gevraagd een realistische huurverhoging te bepalen op basis van een theoretische besparing. De besparing berekenen wij op basis van een warmteverlies berekening. Binnen deze berkening zetten wij de huidige situatie af tegen de toekomstige situatie op basis van de maatregelen. Bij het uitvoeren van deze opdracht heeft Strixview gebruik gemaakt van de no-regret rekentool. De uitkomsten toetsen wij met de huidige energierekening van de huurders en verifiëren wij met een uitgebreid onderzoek van de TU Delft onder 37.375 sociale huurwoningen. Wij kijken ook naar de huurpunten in de nieuwe situatie. Hierdoor hopen wij een zo realistisch mogelijk beeld te vormen van de te verwachte besparing. Op basis van deze besparing kan Elan Wonen de huurverhoging bepalen en op een goede manier onderbouwen naar zijn huurders. Deze informatie wordt verwerkt in het redelijk voorstel. Het redelijk voorstel of bewonersboekje is een onderdeel van het 70% akkoord traject bij renovaties.

Share this post