Energetische maatregelen 31 woningen Ir. Lelylaan e.o.

Opdrachtgever                            : Elan Wonen
Plaats                                              : Ir. Lelylaan Heemstede
Energetische verbetering.        : < 1,2 (A/A+)

Planuitwerking

In 2017 heeft Elan Wonen de markt gevraagd een plan uit te werken voor energetische maatregelen aan 31 woningen in de Ir. Lelylaan e.o. Heemstede. Strixview heeft als onderdeel van het team van A.C. Borst Bouw meegedacht in de planuitwerking. De energetische doelstelling van Elan Wonen was om in uiterlijk 2025 een gemiddeld energielabel B of beter voor haar gehele bezit te behalen. Na gunning heeft het team het plan uitgewerkt naar een label A+ binnen de gestelde kosten en baten. Belangrijke aspecten bij de planuitwerking:

  • Werkzaamheden worden in bewoonde staat uitgevoerd;
  • Ontzorgen van Elan Wonen;
  • Energetische verbetering 0,8- 1,2;
  • Rekening houden met de huidige doelgroep (senioren)
  • Esthetische en conditionele verbetering van het complex;
  • 25 jaar door exploiteren van het complex.

Vastgoedwaarde

Binnen dit project heeft Strixview een rol gespeeld bij het verhogen van de waarde van het vastgoed door slim gebruik te maken van beschikbare subsidies. Uiteindelijk hebben wij een groot deel van de investering kunnen afzetten tegen de behaalde subsidie op basis van een energieprestatie. Voor Elan Wonen en de bewoners betekende dit een win-win situatie. Elan Wonen zag de waarde van het vastgoed stijgen en voor de bewoners betekende dit lagere woonlasten op de lange termijn.

TCO berekening

Bij het uitvoeren van deze opdracht heeft Strixview gebruik gemaakt van het TCO rekenmodel. Het TCO rekenmodel gaf inzicht in de financiële consequenties die ieder van de voorgestelde ingrepen met zich meebracht. Zo werd snel duidelijk of een ingreep of combinatie van ingrepen naast energetische vooruitgang ook binnen de financiële kaders van het project bleef. Het rekenmodel stelde Elan wonen in staat om de aanbieding objectief te kunnen vergelijken op meer aspecten dan alleen de aanvangsinvestering.

Share this post