Het verduurzamen van 143 woningen Sint Aagtendorp Beverwijk

Opdrachtgever                            : Pré Wonen
Plaats                                              : Aagtendorp te Beverwijk
Energetische verbetering.        : < 1,2 (A)
Aantal woningen                        : 143
Jaar                                                 : 2016/2017

Energetische maatregelen 143 woningen Sint Aagtendorp

Planuitwerking

In 2016 heeft Pré Wonen besloten deel te nemen aan de BIK challenge door de Kamer van Koophandel en de Provincie Noord-Holland. Tijdens de BIK Challenge heeft Strixview het bouwbedrijf begeleidt bij het uitwerken van een integraalplan op basis van een functionele uitvraag van Pré Wonen. Na de BIK Challenge heeft Strixview samen met Pré Wonen, het bouwbedrijf en de Projectcommissie het plan verder uitgewerkt. Belangrijke aspecten binnen de planuitwerking:

  • Werkzaamheden in bewoonde staat;
  • Ontzorgen van Pré Wonen;
  • Energetische verbetering > 1,2;
  • Esthetische verbetering van het complex;
  • De rol van de bewoners;
  • 25 jaar door exploiteren van het complex.

TCO scenario’s

Strixview verzorgde, als deelnemer in het consortium, naast de procesbegeleiding een rekenmodel waarin op eenvoudige wijze de Total Cost of Ownership en invloed van de specifieke ingrepen op de bedrijfswaarde van het complex doorgerekend konden worden. Het rekenmodel stelde de corporatie in staat om de aanbieding objectief te kunnen vergelijken op meer aspecten dan alleen de aanvangsinvestering en bood de aanbieder de mogelijkheid om op basis van TCO en rendement de aanbieding te optimaliseren.

De rol van de Projectcommissie

De Projectcommissie van Aagtendorp is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de planuitwerking. Het vroegtijdig betrekken van de Projectcommissie en het vaststellen van een duidelijke rol binnen het team heeft geleid tot een gevoel van betrokkenheid en een zeer positief participatietraject met de bewoners. Dit heeft geleid tot een gestroomlijnd 70% akkoord proces, waarin op een enkeling na alle bewoners akkoord zijn gegaan met de plannen.

STEP- subsidie

Voor dit project heeft Strixview de STEP- subsidie aanvraag verzorgd voor Pré Wonen.

Share this post