Energetische maatregelen 143 woningen Sint Aagtendorp

Opdrachtgever                            : Pré Wonen
Plaats                                              : Aagtendorp te Beverwijk
Energetische verbetering.        : < 1,2 (A)

Energetische maatregelen 143 woningen Sint Aagtendorp

Planuitwerking

In 2016 heeft Pré Wonen besloten deel te nemen aan de BIK challenge door de Kamer van Koophandel en de Provincie Noord-Holland. Tijdens de BIK Challenge heeft Strixview het bouwbedrijf begeleidt bij het uitwerken van een integraalplan op basis van een functionele uitvraag van Pré Wonen. Na de BIK Challenge heeft Strixview samen met Pré Wonen, het bouwbedrijf en de Projectcommissie het plan verder uitgewerkt. Belangrijke aspecten binnen de planuitwerking:

  • Werkzaamheden in bewoonde staat;
  • Ontzorgen van Pré Wonen;
  • Energetische verbetering > 1,2;
  • Esthetische verbetering van het complex;
  • De rol van de bewoners;
  • 25 jaar door exploiteren van het complex.

De rol van de Projectcommissie

De Projectcommissie van Aagtendorp is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de planuitwerking. Het vroegtijdig betrekken van de Projectcommissie en het vaststellen van een duidelijke rol binnen het team heeft geleid tot een gevoel van betrokkenheid en een zeer positief participatietraject met de bewoners. Dit heeft geleid tot een gestroomlijnd 70% akkoord proces, waarin op een enkeling na alle bewoners akkoord zijn gegaan met de plannen.

STEP- subsidie

Voor dit project heeft Strixview de STEP- subsidie aanvraag verzorgd voor Pré Wonen.