Begeleiden van STEP-subsidie voor project Aagtendorp Beverwijk

Opdrachtgever                            : Pré Wonen
Locatie                                            : Sint Aagtendorp te Beverwijk
Aantal woningen                         : 143
Jaar                                                  : 2016/2017

Strixview heeft in opdracht van het consortium het STEP-subsidie traject verzorgd. Pré Wonen heeft overeenkomstig het UAV-GC-contract met het consortium het gehele bedrag aan subsidie in ontvangst mogen nemen na realisatie en afmelding van de woningen.

De werkzaamheden van Strixview nog eens op een rij:

  • Procesbegeleiding
  • Het bepalen van de Energie-Indexen in de toestand voor en na de energieprestatieverbetering.
  • Adviseren in de maatregelen die getroffen dienen te worden om STEP te kunnen benutten;
  • Begeleiden van de aanvraag voor STEP.
  • Onderhouden van alle communicatie met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (subsidieverstrekker) tijdens het subsidietraject van STEP.
  • Bewaken van het totale proces (beschikking, opnames en goedkeuring door het RVO)

Share this post