STEP-subsidie Ir Lelylaan te Heemstede

Opdrachtgever                            : Elan Wonen
Plaats                                              : Heemstede
Doel                                                 : STEP-subsidie
Jaar                                                 : 2018

Planuitwerking

In de Ir. Lelylaan en omgeving zijn 31 woningen energetisch verbeterd. Vloer, gevel en dak zijn geïsoleerd. Mechanische ventilatie is aangebracht en er zijn zonnepanelen op het dak geplaatst. Verder is er ook onderhoud gepleegd aan de woning zelf, onder andere het vervangen van gaskachel(s) door HR-ketels en radiatoren. Het project bestaat uit 20 grondgebonden eengezinswoningen en 11 seniorenwoningen.

Met het onderhoud en de energetische verbetering van het complex met 31 grondgebonden woningen in de Ir. Lelylaan en omstreken wil Elan Wonen sterk bijdragen aan hun beleidsdoelstelling. Extra investeringsruimte voor de energetische verbetering is bereikt met behulp van de stimuleringsregeling energieprestatie huursector kortweg de STEP-subsidie. Voor deze subsidie zijn drie labelstappen en minimaal een B-label na ingreep nodig.

Strixview heeft het STEP-subsidie traject van begin tot eind begeleid. Voor dit project hield dit in dat de te treffen ingrepen zijn vastgesteld, diverse scenario’s zijn doorgerekend, de labelsprongen zijn bepaald en het subsidiebedrag is vastgesteld.

De werkzaamheden van Strixview nog eens op een rij:

  • Procesbegeleiding
  • Het bepalen van de Energie-Indexen in de toestand voor en na de energieprestatieverbetering.
  • Adviseren in de maatregelen die getroffen dienen te worden om STEP te kunnen benutten;
  • Begeleiden van de aanvraag voor STEP.
  • Onderhouden van alle communicatie met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (subsidieverstrekker) tijdens het subsidietraject van STEP.
  • Bewaken of de benodigde ingrepen (beschikking, opnames en goedkeuring door het RVO) voor STEP ook daadwerkelijk worden uitgevoerd
  • Melding ambtshalve vaststelling subsidie.

Share this post