All-electric renovatieconcept | Rubensstraat Heerhugowaard

Opdrachtgever                            : AC Borst Bouw / Woonwaard
Plaats                                              : Heerhugowaard
Plaats                                              : NOM-alternatief (energiebehoefte < 50 kWh/m2)
Jaar                                                 : 2018/2019

In 2018 zijn wij gestart met het uitwerken van een Nom alternatief in samenwerking met Woonwaard en AC Borst Bouw. De functionele uitvraag bestond uit een sheet met een aantal concrete doelen, waaronder; all-electric, een warmtevraag van < 50kWh/m2, een gegarandeerde energierekening na renovatie op basis van de installatie en opwek en uitvoerbaar in bewoonde staat. Het project heeft bestaan uit een lang onderzoekstraject, waarin wij diverse concepten en scenario’s met elkaar hebben vergeleken en onderzocht. Met name de bewijslast en monitoringsgegevens speelde hierbij een belangrijke rol. De onderstaande infographic laat schematisch zien welke route wij hebben behandeld en welke systemen en producten wij met elkaar hebben vergeleken.

Na een bezoek aan en een beoordeling van een voorbeeldproject in Friesland en een aantal woningen met infrarood verwarming hebben wij als team de keuze gemaakt voor infrarood verwarming. De toepassing van infrarood is nog vrij nieuw in het bestaande vastgoed. Er wordt veel getwijfeld aan het rendement en het verbruik van de infrarood panelen. Met deze reden hebben wij hard ingezet op een goed monitoringssysteem, waarmee wij per ruimte kunnen monitoren. Naast het verbruik zijn de panelen financieel gezien wel heel interessant ten opzichte van andere all-electric verwarmingsconcepten. De total cost of ownership (TCO) van de infrarood panelen is ten opzichte van andere verwarmingsconcepten een stuk lager.

Monitoring

Voor het garanderen van de besparing, maar ook de onzekerheid die in de markt heerst omtrent infrarood verwarming hebben wij veel aandacht besteed aan het monitoren van de woningen. De woningen worden nu in iedere ruimte gemeten op; vocht, verbruik, temperatuur en Co2. Hiermee hebben wij straks een heel duidelijk beeld van de werking van het systeem in de praktijk.

Samen met GEO is bij dit project als pilot een uitgebreid monitorings- en besturingssysteem ontwikkeld voor het energieverbruik. Dat gebeurt specifiek voor het afzonderlijke gebruik van tapwater, de ruimteverwarming (per ruimte), overige consumptie, opwekking en terug levering. Deze meetgegevens worden door Woonwaard, aannemer AC Borst en de huurders gemonitord. Regelmatig zal met deze pilothuurders gecommuniceerd worden en wordt het energieverbruik besproken om nog bewuster om te gaan met het energieverbruik.

Share this post