“Met STEP verduurzamen we aanzienlijk meer sociale huurwoningen”

Woonwijk zwart wit

De wijk Kleine Driene in Hengelo is een typische jaren 50-woonwijk. De meeste woningen hadden een gemiddeld energielabel F. Met de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) verbeterde woningcorporatie Welbions de energieprestatie van 320 huurwoningen.

Hans Krabbe, projectleider van woningcorporatie Welbions: “We zijn erg enthousiast over STEP. Met de subsidie kunnen we de sprong naar energielabel A of B makkelijker realiseren én de woningen betaalbaar houden.”

Oude wijken verduurzamen

“We hebben veel woningen met een energielabel E, F of G. In de oude wijken is jarenlang voorgenomen de woningen te slopen. Maar de markt ziet er anders uit. We plegen minder nieuwbouw en gaan meer over tot levensduurverlenging. Nu proberen we de sociale huurwoningvoorraad zoveel mogelijk op peil te houden en te verbeteren,” zegt Krabbe. Om dit financieel te realiseren werkt Welbions veel samen met Subvention, een adviesbureau gespecialiseerd in het verwerven van subsidies.

Grootschalig onderhoud benutten

Welbions beheert 15.000 woningen. De verduurzaming van de woningvoorraad pakt de woningcorporatie projectmatig aan. De woningvoorraad van Welbions in de wijk Kleine Driel beslaat 530 woningen. In fase 1 zijn 148 woningen aangepakt, in fase 2 recentelijk 172 woningen. De laatste 210 woningen zullen in 2018 een beurt krijgen.

“Tijdens natuurlijke momenten moderniseren we de woning zoveel mogelijk. Onze jaarplanning geeft aan welke wijk aan de beurt is voor grootschalig onderhoud. Omdat de bewoners dan toch overlast ervaren, kunnen we net zo goed doorpakken en het wooncomfort ook verbeteren”, zegt Krabbe.

Van Energielabel E,F en G naar A of B

In Klein Driene had slechts 8% van de sociale huurwoningen centrale verwarming. Voor de recente upgrade van de 172 woningen is vanuit STEP door RVO.nl ruim €500.000 toegezegd. De jaren 50-woningen zijn van energielabel G, F, of E naar A of B gegaan. Krabbe: “Per huis verschilde nogal wat er moest gebeuren. Van spouw-, vloer- en dakisolatie tot de aanleg van HR++ glas, vraag-gestuurde ventilatie en HR-ketels.”

Share this post