Routekaart Co2-neutraal 2050

Wat houdt de routekaart in?

Met de Routekaart CO2-neutraal 2050 kan iedere woningcorporatie haar eigen plan van aanpak maken om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Op maat voor haar eigen corporatie en lokale partners. Daarnaast helpen de gegevens uit de ingevulde routekaarten de sector om samen in gesprek te gaan over de duurzaamheidsopgave. Aedes vraagt corporaties de routekaart voor 1 mei 2018 in te vullen en te uploaden. Aan de slag met de routekaart? Start dan met de uitgebreide visuele handleiding. Daarin staat aangegeven waar u de routekaart kunt vinden en hoe u uw gegevens aan ons doorgeeft.

Wat levert de routekaart op?

De routekaart helpt een corporatie om op strategisch niveau haar duurzaamheidsopgave uit te zetten aan de hand van vier scenario’s uit ons rapport over de haalbaarheid van een CO2-neutrale energievoorziening. Op maat voor de eigen corporatie en haar lokale partners. Corporaties kunnen deze inzichten ook goed gebruiken bij het maken van prestatieafspraken.

Gebruik routekaart

De Routekaart CO2-neutraal 2050 versie 3.0 staat klaar in het Aedes-benchmarkcentrum. Deze versie biedt meer gebruiksgemak en een beter overzicht dan de voorgaande testversies. Wij vragen u om deze routekaart 3.0 te downloaden en voor 1 mei 2018 te uploaden en daarmee met Aedes te delen. Zodra u de routekaart uploadt, krijgt u in het Aedes-benchmarkcentrum direct een individuele rapportage.

De routekaart maakt net zoals de Aedes-benchmark gebruik van de Shaere-data. De Aedes-benchmark en de routekaart zijn echter aparte instrumenten. De routekaart gaat over toekomstige plannen; de Aedes-benchmark is altijd gebaseerd op gerealiseerde prestaties uit het verleden. Wel staan beide instrumenten in het Aedes-benchmarkcentrum. De gegevens van de routekaart zijn niet inzichtelijk voor andere corporaties.

Share this post