Diensten

Strixview een pionier in een snel veranderende markt. Deskundig, leergierig en innovatief. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op.

Integrale planvorming

Het uitwerken van een strategie of het bepalen van uw beleidsdoelstellingen. Strixview adviseert u graag bij het vormen van een integraal projectplan. Dit geldt ook voor opdrachtnemers die aan de slag moeten met een functionele uitvraag van een opdrachtgever. De integraliteit bestaat uit de juiste balans tussen de financiën (TCO), kwaliteit, energetische prestaties, de bewoners en het uitvoeringsproces. Door het uitwerken van meerdere integrale scenario’s kunt u een goede onderbouwde keuze maken voor de lange termijn.

Procesmanagement

Strixview heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van diverse processen. Grip op het proces betekent grip op de directe en indirecte projectkosten. Processen die Strixview de afgelopen jaren heeft begeleid: prestatie-inkooptrajecten, RGS projecten, begeleiden van consortiums en conceptontwikkeling. Door de ervaring aan zowel de opdrachtnemers, als de opdrachtgevers kant Strixview worden ingezet als spin in het web.

Vastgoedsturing

Vastgoedsturing op zowel strategisch als tactisch niveau. Waar wilt u met uw vastgoed staan over 10 of 25 jaar. De transformatie van uw vastgoed naar CO2-neutraal in 2050. Strixview helpt u graag bij het afstemmen van uw portefeuille op uw vastgoedbeleid. Door het uitwerken en/of verbeteren van uw MJOB, het uitwerken van TCO-scenario’s of een energetisch maatwerkadvies.

Duurzaamheid

Strixview adviseert u graag over het verduurzamen van uw vastgoed. Het opstellen van een strategisch maatwerkadvies of een portefeuille advies op basis van uw beleidsdoelstellingen. Ook kunnen wij u helpen en begeleiden bij het (her)opnemen van uw vastgoed. Wat wij voor u kunnen betekenen: het opstellen van een duurzaamheidsbeleid, het uitwerken van uw bezit in een routekaart, complexmatige maatwerkadvies, scenario analyse op onderdeel niveau, opnames (EPA-W) en advies en subsidie advies.

Bewoners

Door de integrale visie op vastgoed en procesmanagement heeft Strixview de afgelopen jaren ook veel ervaring opgebouwd met bewonersvraagstukken. Hierbij kunt u denken aan bewonersparticipatietrajecten, instemmingstrajecten (redelijk voorstel en 70% akkoord), informatie sessies, huurverhogingen, bewonershandleidingen, bewustwording onder huurders en nazorg. Deze kennis vormt een onderdeel van de integrale planvorming en adviezen.

Technische opnames

Aan de basis van een onderhoudsbegroting (MJOB), investeringsproject of haalbaarheidsonderzoek staat inzicht in de huidige bouwkundige staat van een complex. Wij brengen de bouwkundige (volgens de NEN 2767) staat in kaart door het uitvoeren van een nulmeting. De technische opnames en onderzoeken die wij voor u kunnen uitvoeren; bouwkundige inspectie en onderzoek van de constructie, bouwfysisch onderzoek, een beoordeling van de installaties en diverse andere onderzoeken.

Metingen en berekeningen

Naast de technische opnames kunnen wij ook diverse andere onderzoeken voor u uitvoeren en begeleiden. Een opsomming van deze diensten: het bepalen van een huurverhoging op basis van de toekomstige energetische maatregelen, een thermografisch onderzoek van uw vastgoed, een luchtdichtheidsmeting van uw vastgoed en het bepalen van de RC-waarde van uw constructie.

Prestatie inkoop

Door de ervaring met prestatie inkoop trajecten aan zowel de opdrachtgevers, als de opdrachtnemers kant is Strixview een waardevolle partij voor dit soort trajecten. Strixview kan zowel uw uitvraag, als uw plan van aanpak (indiening) naar een hoger niveau liften. Naast het uitwerken van een plan kan Strixview u ook helpen bij het grafisch uitwerken van uw plan van aanpak, afbeeldingen of infographic.

Kantoren

In 2023 minimaal label C (EPA-U) en in 2030 minimaal label A. Hoe gaat u dit als kantooreigenaar stapsgewijs oppakken? Welke maatregelen passen het best bij u, uw vastgoed en uw organisatie. Meer bewustwording onder uw werknemers op gebied van duurzaamheid of een reductie van de kosten (TCO). Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.